Dây đeo gót chân chống tĩnh điện

0₫

Dây đeo gót chân chống tĩnh điện là một thiết bị chống tĩnh điện được sử dụng để tạo ra mặt đất an toàn cho một người làm việc trên các thiết bị điện tử rất nhạy cảm, để ngăn chặn sự tích tụ tĩnh điện trê Dây đeo gót chân chống tĩnh điện n cơ thể của họ, có thể dẫn đến phóng tĩnh điện (ESD).

Sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất các linh kiện điện tử nhạy cảm với tĩnh điện