Mục đích sử dụng: Dây tiếp đất khử tĩnh điện cho thảm cao su, được sử dụng trong môi trường công nghiệp, nối giữa mặt thảm cao su và mặt sàn tiếp đất, hoặc nối từ bàn thao tác vơi sàn nhà nhằm giảm độ chống tĩnh điện cho bề mặt thao tác theo tiêu chuẩn của chống  tĩnh điện công nghiệp hiện nay.

Đặc điểm kỹ thuật: 1 đầu kẹp, 1 đầu sao

Đường kính đầu nối: 10mm

Chiều dài dây: 1.8m, 2.4m