Sơ mi 11 lỗ chống tĩnh điện

0₫

Giữ tài liệu cho kẹp hồ sơ trong phòng sạch

Phần trên mở cho việc kẹp tài liệu dễ dàng

Giữ tài liệu khổ A4 ( các kích thước khác cũng có sẵn)

Độ tĩnh điện an toàn (S/R : 10E8-9)