Xe đẩy hàng 4 bánh

0₫

Có kết cấu đơn giản, sử dụng 4 bánh để đi chuyển. Chúng ta không phải giữ xe đẩy hàng. Bánh xe đẩy loại này có kích thước nhỏ và thường dùng loại bánh đặc.